Zastupitelstvo města

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 5. února 2024 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

 

Bod Věc
1. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024 ke schválenému  rozpočtu města Chrudim na rok 2024
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. Chrudim
3. Participativní rozpočet města Chrudim „Tvořím Chrudim „
4. Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, návrh rozhodnutí o námitkách

9. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 11. 12. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

8. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 11. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

7. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 18. 9. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2011

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-2012

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2023

3.

Z-2005

Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při

6. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 19. 6. 2023 v 16:00 hod. 
zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1988

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1994

Žádost Městského fotbalového klubu Chrudim, z.s. o bezúročnou půjčku

3.

Z-1984

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudim za rok 2022 a Akční plán

5. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 29. 5. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim (z jednání jsem se omluvil s ohledem na pobyt v zahraničí)

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1974

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1975

Závěrečný účet města Chrudim za rok 2022

Účetní závěrka města Chrudim za rok

4. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 3. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1956

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1947

Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Chrudim

3.

Z-1948

Strategický tým pro udržitelný rozvoj města

3. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 6. 2. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1942

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1941

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2022013887

3.

Z-1938

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s

2. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 12. 12. 2022 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1921

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022

2.

Z-1926

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2023

3.

Z-1924

Střednědobý výhled města Chrudim 2022-2026

4.

Z-1922

Obecně závazná vyhláška č. XX/2022, o

1. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 28. 11. 2022 v 18:00 hod.
zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1912

Finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města

2.

Z-1914

Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku a návrh nájemní smlouvy výdusků pro účely expozice v Klášterních zahradách Muzea barokních soch v Chrudimi

3.

Z-1915

Návrh na udělení