6. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 19. 6. 2023 v 16:00 hod. 
zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1988

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1994

Žádost Městského fotbalového klubu Chrudim, z.s. o bezúročnou půjčku

3.

Z-1984

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudim za rok 2022 a Akční plán rozvoje města Chrudim na rok 2023

4.

Z-1987

Přidělení dotací na podporu sociálních pobytových služeb

5.

Z-1978

Přidělení dotace v rámci 2. kola programu "Podpora zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim" v roce 2023

6.

Z-1979

Změna finančního vztahu v MŠ Sv. Čecha

7.

Z-1995

Žádost o peněžitý dar

8.

Z-1982

Přidělení dotací na vrcholový sport na rok 2023

9.

Z-1986

Aktualizace koncepce školství města Chrudimi na období 2018 - 2028

Akční plán na rok 2023

Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2021 a na rok 2022

10.

Z-1989

Osobnost města Chrudim za rok 2022

11.

Z-1990

Výroční zpráva DSO Královská věnná města za rok 2022

12.

Z-1991

Vyhodnocení Akčního plánu 2022 a Akční plán 2023 ke Koncepci rozvoje cestovního ruchu

13.

Z-1992

Akční plán k Plánu rozvoje sportu města Chrudim na rok 2023

14.

Z-1993

Koncepce kultury 2023 - 2030

Analýza kulturního prostředí města Chrudim a návrh strategie

15.

Z-1980

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim

16.

Z-1981

Bezúplatný převod čp. 228/II Pardubickému kraji – Speciální ZŠ a praktická škola Chrudim

17.

Z-1998

Informace o činnosti Rady města Chrudim

18.

Z-1997

Všeobecná rozprava