Internetové portály a jejich tvorba patřila i k mé činnosti, kterou jsem od roku 2001 realizoval  v rámci svého podnikání pro firemní a školskou klientelu. Následně jsem se rozhodl začít budovat portály i v občanském sektoru.

První takový portál byl www.chrudimka.cz, který jsem založil v roce 2002 a následně do přelomu let 2005 a 2006 jej šéfredaktoroval. Následně moji funkci převzala Šárka Zahálková a dnes Jaromír Zajíček. Portál se těší velké oblibě a je dokonce zaregistrován u Úřadu průmyslového vlastnictví s ochrannou známkou.  Původně byl portál zaměřen na dění v Chrudimi, dnes se rozšířil o východní Čechy a někdy i republikové akce.

Chrudimka.cz

Dnešní podoba portálu www.chrudimka.cz

 

Druhý portál byl www.nevladky.cz, který jsem založil v roce 2004 a následně jej po dva roky správcoval v Koalici nevládek Pardubicka. Jedná se o portál neziskových organizací Pardubického kraje, který informoval o legislativních novinkách, dotacích, zaměstnání, rozvojových aktivitách či sloužil jako komunikační platforma pracovních skupin. Následně správu portálu převzali zaměstnanci Koalice nevládek Pardubicka, provedli redesign, ale portál slouží i dnes.

Nevladky.cz

Původní podoba portálu www.nevladky.cz

 

Třetí portál, zaměřený na volný čas a zajímavé akce, nese název www.BEZVAakce.cz. Obsahuje bohatou fotogalerii, ale i pozvánky na akce jak u nás, tak v zahraničí. Portál vznikl na konci roku 2011.

BEZVAakce.cz

Portál pro volný čas www.BEZVAakce.cz