Rozvojové aktivity

Zapojujete veřejnost? Pokud ne, tak se může jednoduše stát, že se postaví proti vašemu záměru v obci. Zkuste veřejnost zapojit a hledat optimální řešení, protože ideální pro všechny nebude. A nezapomeňte na důslednou propagaci a nezávislého moderátora.

Potřebujete prodiskutovat nějaký problém? Hledáte vhodnou metodu pro realizaci v menším počtu? Pak využijte uspořádání kulatého stolu.

 

Jsou dnes velice moderní a řada z nich se nechá zaplatit z prostředků Evropské unie. Kromě velmi dobrého programu je potřeba myslet i na drobnosti, jako je moderátor, raut, navigace, prezence, ozvučení apod.

 

Vzdělávání není stav, ale proces. Takto je k němu přistupovat a zabezpečovat neustálou aktuálnost informaci. Samozřejmě vzdělávací akce by měly být doplněny i něčím, co celou akci promění z „nudného“ formálního vzdělávání.