Chrudim - 22. září 2009 v 17.00 hodin byla slavnostně otevřena cyklostezka Chrudim–Pardubice. Po několika měsicích usilovného jednání se podařilo zrealizovat to, o čem se mluvilo. K práci byla potřeba vlastní píle a pevný názor. Navíc v rámci financí z EU se podařilo získat cyklostezku z 92,5 procent dotace.

Slavnostní otevření cyklostezky / zdroj: www.youtube.com

otevreni_cyklostezky_06

Slavnostní projev místostarosty Romana Málka za dohledu vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka

otevreni_cyklostezky_26

Po slavnostním přestřižení pásky

otevreni_cyklostezky_30

První projížďka

Otázky k cyklostezce Chrudim - Medlešice  (pozn. rozhovor z roku 2009)

Proč se začalo stavět až letos? Proč to tak dlouho trvalo? O stezce se mluvilo už hodně dlouho. Trasa se ale i měnila, není-li pravda?
Problém byl s pozemky. Bohužel původně navrhnutá trasa kopírující silnici I/37 se nedala majetkově vyřešit a nebylo možné získat pozemky na její stavbu (např. majitelé neprodali, nebylo započatodědické řízení od r. 1989 či majitel pozemku je neznámý). K vydání stavebního povolení je potřeba ovšem mít vyřešeny všechny souhlasy.
Takže to bylo nereálné a muselo se hledat jiné trasování.

Původně ale měla vést až do Medlešic k nadjezdu?
Měla. Bohužel na základě podané petice některými obyvateli místní části Medlešice byla realizace zrušena.

Hodně je kritizováno napojení v Chrudimi. Co si o tom myslíte?
Rozhodně není ideální a věřím, že není konečné. Nicméně z mého pohledu byly dvě varianty. Toto řešení a nebo žádná cyklostezka. Problém je v tom, že jsme chtěli na tuto stavbu dotaci (pozn.: EU dává zhruba 9 mil., město 1 mil. Kč). Věděli jsme, kdy bude výzva k předkládání projektů, a nebylo moc času na přeprojektování a hlavně vyřešení majetkoprávních vztahů a vydání stavebního povolení. A žádost jsme potřebovali podat, protože jsme téměř jistě věděli, že všechny peníze z EU na tento program až do roku 2013 budou vyčerpány.

Pardubice nezačaly ještě stavět a když toto říkáte, začnou vůbec stavět?
Nejprve budou muset vyřešit pozemky, tam mají velké problémy. Druhý problém jsou i finance – z prostředků EU stavba zřejmě nevznikne a Státní fond dopravní infrastruktury jim zřejmě tolik peněz nedá.

Cyklostezka má být osvětlená, není to zbytečné?
Myslím si, že není. Rozhodnutí vycházelo z koordinace této stavby s Pardubicemi, kde by měla být stezka osvětlena. Druhá věc je i taková, že bude možné rozsvěcet dle potřeb, stejně jako tomu je v Městském parku.

Projekt Cyklostezka Chrudim–Pardubice byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod.