Činnost v neziskovém sektoru je pro mě velmi dlouhá. Nejprve jako člen Junáka, který se v roce 1999 rozhodl jít svoji cestou. V té době jsem s kamarády založil Občanské sdružení Altus a fungoval při Ekocentrum ČSOP Zelený dům v Chrudimi. Zde díky Milanu Marenčákovi jsem poznal komunitní rozvoj a fungoval v tehdejší Komunitní koalici nestátních neziskových organizací na Pardubicku jako neformálním uskupením. Následně jsem připravoval právní založení Koalice nevládek Pardubicka, kde jsem fungoval jako projektový manažer. Díky svým aktivitám jsem byl zvolen i do představenstva České rady dětí a mládeže a následně do Rady vlády pro neziskový sektor. S ohledem na moji činnost v komunální politice v roce 2006 jsem minimalizoval aktivity a primárně zůstal zejména u Občanského sdružení Altus, kde vedu vlastní menší projekty.


Chronologicky činnost v neziskovém sektoru:

2007 - současnost, Občanské sdružení Altus, Chrudim, projektový manažer, lektor

1999 - 2007 Občanské sdružení Altus, Chrudim, jednatel a ředitel kanceláře

2005 - 2007 Česká rada dětí a mládeže, Praha, člen představenstva

2005 - 2006 Koalice nevládek Pardubicka, občanské sdružení, projektový manažer (návaznost  transformaci Kom. koalici NNO na Pardubicku)

2001 - 2005 Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku, Pardubice, projektový manažer

2004 - 2006 Klub hurá kamarád, občanské sdružení, Pardubice, projektový manažer

2001 - 2003 ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov, Chrudim, specialista komunikace a manažer akcí pro veřejnost

1998 - 1999 Okresní rada Junáka, Chrudim, specialista pro tisk a komunikaci

1996 - 1999 Junák— svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim, vedoucí dětského kolektivu (družiny)

 

Držitel osvědčení a certifikátů v neziskovém sektoru:

 • Koučovací přístup ve vedení lidí (Národní institut dětí a mládeže, 17.3.2012)
 • Jak zvládat zlost a agresivitu (Národní institut dětí a mládeže, 23.11.2011)
 • Základy lezení (Národní institut dětí a mládeže, 13.5.2011)
 • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství (Národní institut dětí a mládeže, 29.11.2010)
 • Mediální výchova a medializace (Národní institut dětí a mládeže, 4.11.2010)
 • Timemanagement 4. generace (Národní institut dětí a mládeže, 25.5.2010)
 • KK – Mediální výchova a medializace (Národní institut dětí a mládeže, 25.4.2010)
 • KK – Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství (Národní institut dětí a mládeže, 23.4.2010)
 • Školská legislativa (Národní institut dětí a mládeže, 1.10.2010)
 • Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života (Národní síť Zdravých měst České republiky, 24.11.2006)
 • Školení hlavních vedoucích táborů (Duha – školící středisko, 28.3.2004)
 • Zdravotník zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost (Junák, 13.9.1997)
 • Oprávnění čekatele spolupůsobit při vedení oddílu (Okresní rada Junáka Chrudim, 10.11.1997)