Zastupitelstvo města

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 5. února 2024 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

 

Bod Věc
1. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024 ke schválenému  rozpočtu města Chrudim na rok 2024
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. Chrudim
3. Participativní rozpočet města Chrudim „Tvořím Chrudim „
4. Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, návrh rozhodnutí o námitkách

9. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 11. 12. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

7. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 18. 9. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2011

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-2012

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2023

3.

Z-2005

Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při

8. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 11. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

6. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 19. 6. 2023 v 16:00 hod. 
zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1988

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1994

Žádost Městského fotbalového klubu Chrudim, z.s. o bezúročnou půjčku

3.

Z-1984

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudim za rok 2022 a Akční plán