7. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 18. 9. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2011

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-2012

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2023

3.

Z-2005

Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při řízení o změně č. 6 Územního plánu Chrudim

4.

Z-2006

Závěrečné stanovisko k provedenému auditu udržitelného rozvoje 2022 ve městě Chrudim

5.

Z-2008

Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru

6.

Z-2004

Volba přísedící Okresního soudu v Chrudimi

7.

Z-2007

Informace k vyřízení dotazu člena Zastupitelstva města Chrudim

8.

Z-2010

Návrh na řešení situace týkající se výstavby parkovacího domu před hotelem Bohemia

9.

Z-2001

Změna zřizovací listiny ZŠ Školní náměstí

10.

Z-2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - Zlatá Pecka, z.s.

11.

Z-2015

Účelová dotace na úhradu nákladů na dopravu - FK Chrudim, z.s.

12.

Z-2016

Účelová dotace na částečnou úhradu zvýšených výdajů za pronájem sportovní haly týmu dospělých na rok 2023 - FK Chrudim, z.s.

13.

Z-2000

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace MPZ Chrudim v roce 2023

14.

Z-2009

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Přestavlky u Chrudimi

15.

Z-2013

Schválení plánu společných zařízení navržených v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Slatiňany a Škrovád

16.

Z-2002

Financování projektových dokumentací a dalších souvisejících prací v rámci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“, vč. propustku a dešťové stoky P

17.

Z-2003

Změna financování v rámci kapitoly Odboru investic „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související"

18.

Z-2018

Schválení smlouvy o společném zadávání zakázky mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Chrudim

19.

Z-2014

Financování veřejné zakázky „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

20.

Z-2020

Informace o činnosti Rady města Chrudim

21.

Z-2019

Všeobecná rozprava