Dlouhodobě jako aktivního pořadatel akcí mě trápila vyhláška města o vybírání poplatku ze vstupného na kulturní akce. Přestože mi tato oblast nepatřila do gesce, rozhodl jsem se s tím něco udělat. Přišlo mi zbytečně administrativně náročné pro pořadatele vyplňování hlášenek kulturních akcí a odvádění deseti procent do městské pokladny. Ilustračně třeba při loutkovém představení se vybere od třiceti lidí dvacet korun. Pro pořadatele je výnos šest set korun, ale městu museli odevzdat šedesát korun. Nemluvě o administrativě s tím spojené, a to jak na straně pořadatele, tak na straně města.

loutky

Radost mají nejen pořadatelé akcí. Ale i loutky - principálové se jim mohou více věnovat a nemusí vyplňovat výkazy o návštěvnosti


Téměř jeden rok jsem přesvědčoval kolegy, aby ke změně vyhlášky došlo a byla upravena. Chtěl jsem, aby Chrudim následovala města jako Jihlava, Žďár nad Sázavou nebo Třebíč.

K mé straně a podpoře se připojil i předseda kulturní komise a odborná veřejnost neziskového sektoru. Následně starosta města zadal vyhlášku k přepracování a v konečné podobě byla schválena zastupitelstvem města.

Kromě podpory akcí neziskových organizací se vyhláška týká i další produkční činnosti. Na základě toho nemusí ani další organizace (např. Baraka bar, SK Chrudim, Janderov, Sportovní areály města Chrudim, s.r.o, Total Inferno) odvádět „desátky" a mohou je investovat do další činnosti.

Na 10. řádném zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaném 22. září 2008 byla schválena nová vyhláška. Ta zrušila povinnost odvodu 10 % ze vstupného u kulturních akcí.