Díky bohatým zkušenostem mohu poskytnou servis v oblasti zakládání, řízení a managementu občanského sdružení.

Hlavní doménou poradenství je v oblasti založení občanského sdružení (včetně vypracování stanov,  asistence registrace, praktické činnosti – založení bankovního účtu, průkazu zmocněnce apod.) i s možností registrace a poradenství.

Z dalších činností

Poradenství

 • zdroje financování, finanční management
 • řízení organizace
 • projektový management
Vzdělávání a přednášky
 • školení, semináře a workshopy pro neziskové organizace, veřejnost, státní správu a samosprávu, školy a školská zařízení

Prezentační aktivity

 • prezentace vybraných událostí na celostátní úrovni, v médiích i mezi odbornou veřejností
 • prezentace na výstavách
 • propagační a osvětové kampaně

Společenská role

 • diskusní fóra před volbami a po volbách (mimo Pardubický kraj)
 • setkávání neziskových organizací při řadě společenských akcí
 • zvyšování povědomí o NNO
 • participace
 • veřejná projednávání