4. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 3. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1956

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1947

Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Chrudim

3.

Z-1948

Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

4.

Z-1949

Jmenování zástupce města Chrudim zodpovědného za projekt Zdravé město a místní Agendu 21

5.

Z-1957

Akce navržené k financování z Fondu obnovy majetku v roce 2023

6.

Z-1952

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

7.

Z-1950

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2023

8.

Z-1951

Přidělení dotací z oblasti dotace ostatní - nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2023

9.

Z-1958

Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŘKF - arciděkanství Chrudim

10.

Z-1959

Účelová dotace na festival Zlatá Pecka 2023

11.

Z-1960

Účelová dotace na úhradu nákladů na dopravu - FK Chrudim, z.s.

12.

Z-1961

Žádosti o peněžitý dar

13.

Z-1953

Prodej pozemků v Průmyslové zóně Chrudim – západ

14.

Z-1954

Zrušení výběrového řízení a schválení nového záměru prodeje bytového domu čp. 44/I formou výběrového řízení

15.

Z-1955

Převod pozemku v k. ú. Sobětuchy

16.

Z-1963

Informace o činnosti Rady města Chrudim

17.

Z-1962

Všeobecná rozprava