1. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 28. 11. 2022 v 18:00 hod.
zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1912

Finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města

2.

Z-1914

Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku a návrh nájemní smlouvy výdusků pro účely expozice v Klášterních zahradách Muzea barokních soch v Chrudimi

3.

Z-1915

Návrh na udělení čestného občanství města Chrudim

4.

Z-1911

Schválení podmínky v článku VI. nájemní smlouvy č. OSM/000407/2022/NAP

5.

Z-1917

Informace o činnosti Rady města

6.

Z-1916

Všeobecná rozprava