17. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 21. 6. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1708

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1706

Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru

3.

Z-1705

Petice ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v blízkosti místní části města Chrudim IV.

4.

Z-1711

Akce plánované pro realizaci a financování z Fondu obnovy majetku v roce 2021 - změna

5.

Z-1715

Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2020

6.

Z-1707

Návrh dotační smlouvy - obědy pro Základní školu, Chrudim, Dr. Peška 768

7.

Z-1709

Účelová dotace ŘKF - arciděkanství Chrudim na vypracování stavebně historického průzkumu kostela sv. Kateřiny

8.

Z-1710

Přidělení dotací na vrcholový sport na rok 2021

9.

Z-1698

Převody pozemků v k. ú. Chrudim

10.

Z-1699

Nabytí pozemků pod stavbou TVD Chrudim

11.

Z-1700

Smlouva o přípravě, výstavbě a budoucím provozování vodárenské infrastruktury

12.

Z-1702

Prodej pozemku v Průmyslové zóně Chrudim - západ

13.

Z-1703

Prodej pozemku v Průmyslové zóně Chrudim - západ 2

14.

Z-1704

Poskytnutí finančních prostředků společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.

15.

Z-1714

Financování veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim“

16.

Z-1716

Informace o činnosti Rady města Chrudim

17.

Z-1717

Všeobecná rozprava