zm142021.png14. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 25. 1. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1650

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1640

Akční plán pro rok 2021 - 2022 navazující na Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim pro období 2019 - 2020

3.

Z-1647

Vyhodnocení soutěže na novou vizuální identitu města Chrudim

4.

Z-1645

Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

5.

Z-1646

Žádost o finanční spoluúčast na rekonstrukci umělé trávy

6.

Z-1648

Předložení plánu ke snížení dopadu dobudování obchvatu města na podnikatele a kulturní subjekty

7.

Z-1605

Souhlas s odstraněním stavby Lanového parku a dalších součástí v Rekreačních lesích Podhůra

8.

Z-1641

Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.

9.

Z-1642

Záměr prodeje pozemku v Průmyslové zóně Chrudim - západ, žádost 1

10.

Z-1643

Záměr prodeje pozemku v Průmyslové zóně Chrudim - západ, žádost 2

11.

Z-1644

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim

12.

Z-1649

Informace o činnosti Rady města Chrudim

13.

Z-1651

Všeobecná rozprava