zm2206202.png10. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 22. 6. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1558

Vytvoření speciálního rezervního fondu společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

2.

Z-1562

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020

3.

Z-1561

Závěrečný účet města Chrudim za rok 2019

Účetní závěrka města Chrudim za rok 2019

4.

Z-1553

Přidělení dotace na podporu sociálních pobytových služeb

5.

Z-1554

Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru

6.

Z-1552

Desatero problémů města Chrudim 2020

7.

Z-1566

Souhlas města Chrudim se zařazením území do územní působnosti MAS Chrudimsko, z.s. na programové období 2021 - 2027

8.

Z-1550

Přidělení dotací na vrcholový sport na rok 2020

9.

Z-1551

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách"

10.

Z-1560

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Chrudimská vinařská desítka" a "Svatováclavské vinobraní"

11.

Z-1567

Vyřizování žádostí o změnu termínů akcí, které byly v roce 2020 finančně podpořeny městem Chrudim

12.

Z-1563

Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2019

13.

Z-1556

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim

14.

Z-1557

Převod vodohospodářských staveb ve vlastnictví města Chrudim

15.

Z-1559

Záměr nabytí pozemků pro "Parkovací dům Rubešova, Chrudim"

16.

Z-1568

Jednotný vizuální styl města

17.

Z-1565

Informace o činnosti Rady města Chrudim

18.

Z-1564

Všeobecná rozprava