zm5_2019.pngZasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 27. května 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

1. Závěrečný účet města Chrudim za rok 2018 a Účetní závěrka města Chrudim za rok 2018
2. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019
3. Změna zakladatelské listiny společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.
4. Změna zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.
5. Změna zakladatelské listiny společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
6. Přidělení dotací z oblasti dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2019
7. Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019
8. Žádost o změnu u poskytnuté kulturní dotace na rok 2019 - Chrudimská komorní filharmonie, z. s.
9. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách"
10. Smlouva o poskytnutí účelové dotace ŘKF - arciděkanství Chrudim
11. Žádost o peněžitý dar
12. Žádost Hokejového clubu Chrudim, z.s. o mimořádný příspěvek
13. Akce plánované pro realizaci a financování z Fondu obnovy majetku v roce 2019
14. Bezúplatný převod nemovitostí od ÚZSVM
15. Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim, k. ú. Vlčnov u Chrudimi a k. ú. Sobětuchy
16. Rezervace pozemků v Průmyslové zóně Chrudim
17. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Města Chrudim 2019 – 2020
18. Určení zástupce města Chrudim na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., a návrh na zastoupení města Chrudim v představenstvu a dozorčí radě této společnosti