zastupitelstvo prace mistostarostuChrudim – v pondělí 9. prosince 2019 projedná chrudimské zastupitelstvo práci dvou místostarostů za Piráty a jednoho za Chrudimáky. Důvodem je skutečnost, že město vynakládá historicky největší finanční prostředky, ale přínos pro samotné město je značně sporný. Měsíčně stojí místostarostové město téměř čtvrt milionů korun.


Nově by místostarostové měli vykazovat svoji práci, jak to již v minulosti navrhoval zastupitel a dnešní starosta František Pilný. Kromě toho by měla být uvedena na webových stránkách města i doba, kdy je vůbec možné místostarosty zastihnout na radnici. Ti sice již dnes zveřejňují svůj program a jednání, ale pak na nich i nejsou.

V Chrudimi vládne rok nové vedení, ale kromě připravených projektů a aktivit bývalým vedením zatím současné vedení města nic významného neudělalo a nezískalo výraznější dotaci.

„Činnost vedení je velmi slabá. Nelze se ale divit – podle diáře například místostarosta za Piráty Pavel Štěpánek v jednom měsíci pracoval necelých čtyřicet hodin. Za tu dobou se nedá nic stihnout, odečtu-li jen povinnosti jako je porada vedení města a zasedání rady města. A i za tyto jednání pobírá v průměru tisíc korun za hodinu, což je měsíčně téměř čtyřicet tisíc korun,“ konstatuje bývalý třikrát zvolený místostarosta Roman Málek. Ten je přesvědčen, že i sám starosta bude mít větší přehled o práci a docházce svých kolegů na radnici. Povinnost vykazování bude muset schválit zastupitelstvo.