vsechnobudejinak.jpgZ nového světa podnikání.

Milan Zelený žije už více než čtyřicet let v USA. Za svůj život procestoval celý svět, přednášel, psal články a knihy a prošel několika vědními disciplínami, které dokázal vzájemně skloubit. Proto má právo hledět na svět okolo nás z jiné perspektivy a s nadhledem. Když prohlašuje, že „všechno bude jinak“, má na mysli deformovaný svět podnikání, který krize odhalila v plné nahotě. Často užíváme slov, jejichž obsah není přesně definovaný. Mluvíme o kvalitě a poměřujeme ji ukazateli nekvality. Pleteme si organizaci se strukturou, informace se znalostmi, komunikaci s výměnou informací, týmovou práci s prací ve skupině, inovace s vývojem výrobků, štíhlý management se snižováním nákladů, kaizen se zlepšovacími návrhy apod. Zlepšujeme proces, místo abychom se ptali na jeho smysl, pouštíme se do projektů bez jasného a měřitelného cíle.
Současná hospodářská krize není tradiční cyklickou krizí, po níž se svět navrátí do původního stavu. Je to transformace, po níž svět bude jiný. Jaký? Jeho obrysy můžeme mlhavě zahlédnout už dnes. Milan Zelený nám je poutavě líčí ve svých úvahách. Čtěte tuto knihu pozorně a uvažujte nad vyslovenými souvislostmi. Pochopíme-li věci a souvislosti okolo sebe, nemusíme s nimi bojovat. Stanou se součástí našeho života, protože všechno, co se odehrává okolo nás, má své zákonitosti a smysl. Z knihy Milana Zeleného dýchá moudrost poznání a osobní zkušenosti, schopnost vidět věci, které jsme dosud neviděli. Vede nás ke hledání správných otázek, které jsou pro poznávání tajemství světa často důležitější než „správné“ odpovědi.