Splní, co slíbili? Tento článek si pečlivě uschovejte, dejte si v počítači do záložky. Abyste za čtyři roky před dalšími volbami mohli vystavit lídrům v nedávných komunálních volbách vysvědčení. Následující rozhovory jsme s nimi totiž dělali před volbami, kdy není nic snažšího než voličům slíbit pečené holuby až do úst. Vyzpovídali jsme je před třemi týdny z následujících třech okruhů: Jaký problém je podle vás ve městě nejpalčivější? Máte plán, jak ho vyřešit? Co se dosavadnímu vedení města podařilo a naopak? Podívejte se na jejich sliby, tedy pardon, odpovědi.
í
Šárka Trunečková, SNK ED:
Šárka Trunečková, 52 let, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim Zdroj: archiv
Jedním z velkých problémů je situace v Chrudimské nemocnici. Město není vlastníkem Chrudimské nemocnice, ale ze své pozice má mandát i intenzivnímu vyjednávání se zřizovatelem – Pardubickým krajem. Je třeba zintenzivnit tato jednání, která by měla směřovat k zachování plnohodnotného provozu. Je třeba především uklidnit i situaci mezi personálem.
Jako město můžeme nabídnout např. umístění dětí zdravotníků do MŠ, podpořit vznik dětské skupiny, která by mohla fungovat v areálu nemocnice či v zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční podpory pro nákup přístrojového vybavení. V neposlední řadě je třeba využít osobních kontaktů každého z nás a pomoci s hledáním a oslovováním lékařů a sester.
Další problém, který stojí za zmínku je nedostatek parkovacích míst ve městě.
Nedostatek parkovacích míst bude třeba řešit jednak budováním parkovacích domů ve městě – např. parkovací dům na Moravově zahradě nebo podzemní parkování u hotelu Bohemia.
Problém je i v sídlištích – zde je třeba provést revizi volných prostranství, kde by v souladu s územním plánem mohla případně vzniknout nová parkovací místa. Takto se to nyní nabízí v sídlišti U Stadionu – v ulici Na Ostrově, kde by po zakopání horkovodu mohlo vzniknout několik míst v rámci podélného parkování. Vyjednáváním s ŘSD by později mohla vzniknout i nová parkovací místa v ulici Palackého nebo Obce Ležáků. Zde je to ale v souvislosti s dobudováním 3. etapy obchvatu – jeho severní části. Mimo realitu ale není i možnost jednání se soukromými subjekty, které by případně parkovací domy vybudovaly a provozovaly. Určitě bychom chtěli ale znát i názor občanů, využili bychom informačního systému Mobilní rozhlas, modulu anket.
K dalším problémům, které je třeba řešit, patří i obnova jednání s novými vlastníky hotelu Bohemia, rekonstrukce sportovního zázemí, posílení vlivu města Chrudim v představenstvu VAKu.
Jsem ráda, že se podařilo zrealizovat projekty, které byly připraveny v rámci minulého volebního období - skatepark, vybudování sjezdu ke sportovištím, revitalizace přednádražního prostoru nebo náhonu ve Střeleckém parku.
Myslím si, že nyní nejsou jasně naplněny kompetence v řízení města starostou a místostarosty. Do budoucna by bylo nutné, aby měli dostatečné informace o fungování města, jeho organizacích a především se plně věnovali svým svěřeným odborům na MěÚ, komunikovali s nimi přímo a byli jim plně k dispozici.
Nešťastné bylo i nastavení fungování komisí Rady města. Některé komise po většinu volebního období téměř nepracovaly. Pro dobré fungování města Chrudim v rámci Pardubického kraje bude žádoucí, aby bylo zlepšenou komunikací navráceno zpět jeho dobré postavení.

Kateřina Jánská, ODS:
Kateřina Jánská, 46 let, investiční technik samosprávy MěÚ Chrudim Zdroj: archiv
Myslím, že nejpalčivější není jen jeden problém. K řešení jsou naprosto zásadní problémy, kterými je např. budoucnost chrudimské nemocnice, kde hlavní partnerem města pro jednání o chrudimské nemocnici je její zřizovatel, tedy pardubický kraj, potažmo pan hejtman a radní pro zdravotnictví. Touto cestou je třeba napřít veškeré síly a jednání, ne řešit takový problém přes sociální sítě a různá media a šířit tak paniku mezi obyvateli Chrudimi.
Pořád otevřená rána je hotel Bohemia a prostranství k ní náležející. Jednoznačně zastávám variantu vybudování pozemního parkoviště na ploše před hotelem, na které se v zastupitelstvu shodly všechny politické strany. Parkovací dům umožní dokončení hotelu a poskytne parkování pro obyvatele města. Připouštím i variantu spolupráce s jiným soukromým investorem.
Dlouhodobě visí ve vzduchoprázdnu napojení Chrudimi cyklostezkou s rekreačními lesy Podhůra, kde je třeba dokončit jednání o výkupu potřebných pozemků, které dosud nebyly k dispozici.
Před novým vedením radnice je velká investice v podobě rekonstrukce sportovní haly.
Nicméně stejně důležitá je i klasická údržba města, tedy opravené chodníky a komunikace, čisté odpadkové koše a kontejnery
Co se současnému vedení města podařilo a naopak? Z toho všeho, co se mohlo a mělo udělat, můžeme být rádi, že se současnému vedení města nakonec podařilo zrealizovat projekt připravený bývalým vedením - sjezd ke sportovištím. Nepodařilo se nic z toho, co se stává palčivými problémy. Mrzí mne, že jsme přestali mít dobrou vyjednávací pozici na Pardubickém kraji a v dalších strategických společnostech, což Chrudim odsouvá na "druhou kolej".

Roman Málek, Koalice pro Chrudim:
Roman Málek, 41 let, jednatel poradenské firmy Zdroj: archiv
Klíčovými tématy budou osud Chrudimské nemocnice, dokončení hotelu Bohemia a modernizace sportovní haly.
Ohledně osudu Chrudimské nemocnice je klíčové dobré jednání s krajem, který je jediným akcionářem Nemocnic Pardubického kraje, kam spadá Chrudimská nemocnice. Jako Koalice máme mezi sebou lékaře a vzdělavatele zdravotníků, kteří již nyní usilují o zachování péče, zejména ohroženého interního oddělení.
Stav hotelu Bohemia nám také není lhostejný, jenomže jde o soukromý majetek. Objekt patří dvěma pražským firmám. Proto je třeba aktivněji vyjednávat s majiteli, aby tato ostuda byla vyřešena.
U sportovní haly je škoda, že vedení města nedokončilo novou halu, kterou měla připravenou ještě z doby našeho vedení. Nynější rekonstrukce připravená vedením ANO 2011, Piráty a Chrudimáky se může vyšplhat až na tři sta milionů korun. Je proto otevřenou otázkou, zda za dvě třetiny této sumy nepostavit novou moderní halu a současnou opravit jen na tělocvičnu.
Současnému vedení města se nicméně podařilo dokončit námi připravenou a po finanční stránce předpřipravenou rekonstrukci přednádraží a sjezd ke sportovištím. Bohužel se ale nepodařilo pro město získat žádnou významnou dotaci. Vedení ANO + Piráti + Chrudimáci tak zastavilo bytovou výstavbu. V ohrožení jsou i rekreační lesy na Podhůře. Bohužel stav chodníků v Chrudimi se moc nezlepšil.
Je třeba zmínit, že nemalou částku stály studie a za působení současného vedení vyšly nejdráže odměny pro představitele města.

Erik Jahnický, STAN a TOP 09:
Erik Jahnický, 38 let, TOP manažer pojišťovny Zdroj: archiv
Já osobně vnímám, že těch problémů je více, například chybí parkovací místa, aktuálně nás trápí nedostatek zdravotnického personálu v Chrudimské nemocnici a především bezpečnost ve městě. Domnívám se, že momentálně v Chrudimi nejvíce rezonuje omezování a obtěžování lidí od agresivních spoluobčanů. Tato agrese eskaluje v problémových lokalitách v okolí nákupních center Dukla, Kateřina a v blízkosti nádraží. Nejenom, že je to špatná vizitka města, ale může to být velice nebezpečné, a to si nikdo v našem městě nepřejeme.
Do města je potřeba nainstalovat více bezpečnostních kamer, včetně jejich vylepšení, navýšit počet městských strážníků. Dále je nutné vybudovat parkovací domy ve vhodných lokalitách, je potřeba lépe spolupracovat s vlastníkem nemocnice, tedy s Pardubickým krajem. Musíme v nemocnici vytvořit příjemné prostředí, aby v ní nejen zůstal stávající personál, ale abychom zároveň přilákali nové lékaře, s čímž i souvisí kvalitní výchova absolventů.
Rozhodně se současnému vedení města nepodařilo navázat na úspěšné projekty, akce a rozvoj z minulých let. Jsem si vědom, že každý má svůj styl řízení, ale trochu se obávám, že zde Chrudim doplácí na nedostatečné zkušenosti a chybějící manažerské kompetence některých jejích představitelů, což se bohužel projevuje ve slabé reprezentaci města a nízké podpoře sportu, kultury a cestovního ruchu.

Petr Lichtenberg, Chrudimáci:
Petr Lichtenberg (Chrudimáci) zůstane ve funkci chrudimského místostarosty. Zdroj: Archiv Deníku
Nejpalčivějšími problémy Chrudimě jsou:
1) Chrudimská nemocnice, která by měla sloužit cca 120 000 obyvatel, je opravená a ve velmi dobrém stavu i z hlediska zdravotnického vybavení. Nicméně jedná se o krajské zařízení, kde hlavní a zásadní slovo má vedení Pardubického kraje. Město Chrudim byl mělo být kraji nápomocno (a to i přislíbilo na jednání s vedením Pardubického kraje, jehož jsem se osobně zúčastnil) v řešení personální situace v nemocnici a to z hlediska vytvoření příznivých podmínek pro život v Chrudimi. Jde třeba o poskytnutí bytů, umístění dětí do mateřských školek, případně dalších věcí dle požadavků lékařů a zdravotních sester. Nicméně to hlavní je na vedení Pardubického kraje a managmentu NPK, a.s.. Tedy zajistit lékaře a zdravotnický personál, aby nemocnice byla plně funkční, tak jako ještě nedávno. Toto je jejich úkol a zodpovědnost. My určitě rádi pomůžeme. V případě selhání kraje budeme (v souladu s usnesením zastupitelstva města) usilovat o její převzetí, i když jsem si osobně vědom toho, že by to bylo obrovské finanční sousto pro naše město a tento krok by se musel velmi zvážit.
2) stav chodníků, komunikací, parkování - i když jsme v letošním roce vyčlenili v rozpočtu města historicky maximální částku financí na opravu chodníků a komunikací, je to stále nedostatečné. Tedy je nutné pokračovat v opravách, toto je základní věc v každém městě. Parkování je veliký problém, aut stále přibývá, ení výjimkou, že jsou v rodině třeba 4 auta. Řešením je stavba parkovišt a to ať nadzemních, či podzemních. Z důvodu prostorových se jedná zejména o parkovací domy, které zase stojí nemalé peníze. Do budoucna bude tedy nevyhnutelné, aby se občané začali podílet finanční spoluúčastí na stavbě těchto parkovacích domů. Tedy, aby si vlastně koupili parkovací místo. Další doplňkovou cestou je propracovaný systém parkovacích zón.
3) A co se podařilo? Mělo to několik úrovní. 1) větší otevřenost směrem k občanům: podařilo se zavést přímé přenosy ze zastupitelstva, zveřejňování jmenovitého hlasování Rady města, zpřístupnila se usnesení Rady města pro všechny zastupitele, veřejnost se může zúčastňovat jednání komisí Rady města, zavedení Mobilního rozhlasu (informace o aktualitách i chystaných projektech města. 2) investice – dokončili jsme rozpracované projekty minulou koalicí (sjezd ke sportovištím, rekonstrukce MŠ U stadionu, zásadní rekonstrukce tzv. přednádraží, revitalizace náhonu v parku Střelnice, vybudování skateparku, dokončení důležitého obchvatu města) a co se týče námi dokončených či zahájených projektů tak bych jmenoval zahájení akce kanalizace Medlešice, na spadnutí je zahájení zásadní rekonstrukce sportovní haly, vybudování parkoviště u nádraží a sportovní haly (pro 80 automobilů), oprava kašny Brusel, zakopání horkovodu a další. 3) finance, vizuál, rozšířování wi-fi sítě, podpora živnostníků: protože v mé gesci jsou finance města, jsem rád, že jsme, jako celá koalice, splnili jeden z bodů našeho programového prohlášení a to, že dluh na konci našeho volebního období nebude vyšší nežli na jeho začátku. Toto byl velmi těžký úkol, protože jsme zažili dva roky velmi těžké situace covidové, nicméně se podařilo a já za to musím tímto poděkovat i kolegům ve vedení města. Dále zavádíme nový, moderní vizuál města a jsem rád, že se podařilo, jako moje téma, v rámci oživení města, prosadit předzahrádky majitelům restaurací a občerstvení zdarma. Bylo toho dost, nemohu tady vše vyjmenovat. Ale nesmím opomenout toto: podařilo se i přes dva náročné covidové roky dostat našemu bodu programového prohlášení, ze na konci našeho volebního období nebude naše zadlužení vyšší nežli na jeho začátku - na to jsem, jako místostarosta zodpovědný za finance hodně pyšný a patří za to dík celému vedení a ze jsme za celou dobu nenavýšili poplatky za svou odpadu, i když náklady na svoz komunálního odpadu a plastů každoročně narůstaly.
A co se nepodařilo? V Chrudimi by mělo být nabídnuto občanům ještě více možností kulturního vyžití a nesouhlasím s často omílaná větou, že kultura je vždy finančně ztrátová. Není. Je třeba dobře doplňovat menšinový, nevýdělečný žánr s akcemi, které jsou komerčně úspěšné a lidé za ně rádi zaplatí. I přes předzahrádky zdarma není Chrudim a její náměstí tak živé a veselé, jak by mohlo být. Nepodařila se ještě opravit smuteční síň, aby byla důstojným místem posledního rozloučení. Nepodařilo se více hnout s hotelem Bohemia a podzemním parkovištěm, chtěli bychom být dále v řešení lokality Skřivánek za účelem výstavby rodinných domů a bytů. Stále ve vyjednávání je řešení výkupu či směny pozemků pro výstavbu cyklostezky na Podhůru. Byl bych rád, kdyby se podařila do úspěšného konce dotáhnout železniční zastávka U stadionu (resp. u Tesca).

Aleš Nunvář, Česká pirátská strana:
Aleš Nunvář (Česká pirátská strana) zůstává ve funkci chrudimského místostarosty. Zdroj: Archiv Deníku
Problémů k řešení má naše město hned několik. Ať už jde o málo parkování, nedostatečnou bytovou výstavbu, stárnoucí sportoviště, vodu v zahraničních rukou, nebo hrozbu omezení péče v nemocnici. Za všechny bych ale vypíchl již 10 let zavřený Hotel Bohemia s nerealizovaným podzemním parkovištěm.
Ano, máme plán, jak ho vyřešit. Připomeňme, že majitel hotelu má pozemek před hotelem na 50 let pronajatý právě za účelem výstavby podzemního parkoviště. Bohužel ani za 10 let svůj závazek nesplnil a město tuto nečinnost trestuhodně toleruje .Řešením je finanční spoluúčast města na stavbě parkovacího domu, při nespolupráci majitele neprodleně přistoupit k výpovědi smlouvy a stavbě parkovacího domu plné v režii města.
Co se současnému vedení města podařilo a naopak? Stávající koalice, které jsme součástí, je primárně proinvestiční. Navýšili jsme objem financí jdoucích do obnovy městského majetku, ale hlavně do investičních projektů nových. Postavili jsme mimo jiné sjezd ke sportovištím, dopravní terminál, stavíme kanalizaci v Medlešicích a brzy zahájíme modernizaci sportovní haly.
Umožnili jsme občanům sledovat Zastupitelstvo města z pohodlí svého obýváku, včetně pokládání dotazů. Zároveň se mohou zapojit při navrhování vlastních projektů a následného hlasování v Tvořím Chrudim.
Za neúspěch považuji neřešení stagnující situace se zmíněným Hotelem Bohemia. Nutno dodat, že my řešení v zastupitelstvu navrhovali, ale je mi záhadou proč většině zastupitelů současná situace vyhovuje.

František Pilný, ANO 2011:
František Pilný (ANO 2011) bude dál starostou města Chrudim. Zdroj: Archiv Deníku
Jaký problém je ve městě nejpalčivější? Troufám si tvrdit, že je to nefunkční interna v nemocnici a tím je paralyzována celá nemocnice. Zdraví a život je to nejcennější, co máme. Je však třeba podotknout, že to není městská nemocnice, ale krajská, tudíž vše záleží na rozhodnutí a přístupu kraje a vedení nemocnice, město v tomto tahá za kratší konec provazu. V červnu jsem předložil zastupitelům Chrudimi usnesení, že nemocnici v případě potřeby město převezme. Toto usnesení bylo všemi zastupiteli schváleno, děkuji jim za podporu, nicméně kraj nechce o převodu ani slyšet. Dalším problémem je stále zavřený hotel Bohemia, ale opět to není jen městská věc, hotel patří soukromému investorovi. A do třetice opět problém, který by měl primárné řešit stát, a to je chybějící obchvat od Čáslavi, kde jsem inicioval zpracování studií na jeho trasu, aby se vyhnul Markovicím. Pokud bych měl uvést čistě městské problémy, pak to je jistě nedostatek parkovacích míst, málo dětských hřišť, chybějící dostupné bydlení, pozemky pro rodinné domy, opravené chodníky a silnice, údržba zeleně, neopravená sportovní hala, dosluhující plavecký bazén, energeticky náročné veřejné osvětlení. Těch problémů je celá řada, těžko se vybírá ten nejpalčivější. Jako starosta musíte uvážlivě řešit každý problém, někdy s menšími, jindy s většími úspěchy.
Ano, troufám si říci, že každý problém je řešitelný, jen se musí chtít. V případě nemocnice musíme být dost razantní v jednání s představenstvem a vedením kraje, aby se uvědomili, že nejen pro občany města je nemocnice důležitá a že ji musí manažersky věnovat náležitou pozornost. Jako město můžeme pomoci s náborem pracovníků, zajištění školek pro děti lékařů a sester, zajištění bytů, úpravy jízdního řádu MHD apod. Hotel Bohemia se opět zkomplikoval nebo možná přiblížil k řešení, to teď ještě nevím, zkrátka polovina hotelu byla v květnu prodána. V první polovině září mám schůzku s novými majiteli, tvrdí, že chtějí hotel dostavět, tak uvidíme, třeba se to do voleb ještě pohne. U dalších problémů je jejich řešení nastartováno, v různém stadiu řešení. Nové koalici zde necháme kompletní přípravu na jejich řešení.
Co se současnému vedení města podařilo a naopak? Úspěchů je celkem hodně, když se podívám do volebního programu hnutí ANO z roku 2018, tak máme splněno 80% programu, což je asi rekord za všechna polistopadová vedení města. Zkrátka, co jsme slíbili občanům, to také děláme. Ať již začnu transparentnější radnicí, zlepšenou komunikací s občany, tak mohu třeba pokračovat před dokončený obchvat až za Slatiňany, probíhající zakopání horkovodu v ulici Na Ostrově, rozšíření průmyslové zóny, opravené ty nejhorší chodníky, připravena rekonstrukce sportovní haly, zkrácení lhůt při jednání na úřadě a takto bych ve výčtu mohl pokračovat dále. Samozřejmě se něco nepodařilo, třeba jsem myslel, že v tuto dobu bude již otevřen hotel Bohemia a rekonstrukce sportovní haly bude v plném proudu. Dále jsme příliš nepokročili s lepší údržbou zeleně a stavbou dětských hřišť.
Chcete podpořit svůj oblíbený zpravodajský web? Podpořte nás v internetové anketě Křišťálová Lupa. Hlasujte ZDE .

Autor: Romana Netolická, 6.10.2022