hotel_bohemia_chrudim_info.jpgChrudim – před sedmi lety se řešil nález mikve v prostranství před Hotelem Bohemia, kde mělo vzniknout parkoviště pro hotel. Nález přibrzdil stavbu, ale nyní se zdá, že celá věc je u konce. Skutečný problém je ale přístup majitele hotelu.


Ministerstvo kultury po dlouhodobě opakovaných urgencích, kterými žádalo Archeologický ústav AV ČR i přímo Akademii věd o stanovisko ve věci případného přemístění nálezu mikve a stanovení nezbytných podmínek, získalo v této věci nedoporučující stanovisko Archeologického ústavu AV ČR poslední květnový den. Ministerstvo kultury bude nyní na základě tohoto stanoviska ve věci rozhodovat.


Problém je ale nyní velmi laxní přístup vedení města, které zatím nedořešilo úpravy smlouvu s majitelem hotelu. Navíc komplikací může být i volební subjekt Chrudimáci, které ve vedení města reprezentuje místostarosta zodpovědný za správu majetku Petr Lichtenberg. Pokud bude držet slovo, tak posun v hotelu nepřijde minimálně do komunálních voleb v roce 2023 nebo Chrudimáci musí upravit svoje stanovisko: „Nebudeme uzavírat smlouvy s osobami pravomocně odsouzenými za korupční jednání, hospodářské a vybrané majetkové trestné činy (např. dotační podvod) a s daňovými dlužníky.“ Právě majitel hotelu byl odsouzen a je tak na „černé“ listině členů vedení města. Jak v minulosti přiznal sám starosta, jednou volal majiteli hotelu, ale ten mu telefon nezvedl.


V rámci hotelu několikrát interpeloval bývalý místostarosta a dnešní zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim), který předkládal i řešení na jednání zastupitelstva města.

„Je to ostuda města a mrzí mě, že vedení města je laxní a nemá velký zájem problém řešit. Osobně bych byl rád, kdyby vedení města přistoupilo ke své práci zodpovědně. Již jsem navrhoval postupné kroky, které mělo vést k činnosti města a majitele hotelu. Vedení je ale zamítlo a zatím celý proces oddaluje. Navíc si najalo advokátku za 150 tisíc, ale ani po dvou letech nebylo předloženo zastupitelům řešení. Osobně si myslím, že vedení města nemá zájem řešit hotel, i když starosta města spíše symbolicky připomene činnost nad smlouvu.“