Roman Málek spoluzákladal v roce 1999 Občanské sdružení Altus a byl jeho prvním jednatelem. Po zvolení do funkce místostarosty města Chrudim funkci předal a od té doby je projektovým manažerem. V rámci své volnočasové náplně se věnuje v současné době zejména mediální výchově žáků a studentů a zahraniční spolupráci.

Soutěž školní časopis Pardubického kraje

 Roman Málek jako ředitel soutěže Školní časopis Pardubického kraje.

Jednání na České radě dětí a mládeže

 Roman Málek na jednání se slovenskou delegací na České radě dětí a mládeže, kde byl i jistou dobu členem představenstva.

Dny Prešovského kraje

 Roman Málek při prezentaci aktivit v Prešově při Dni otevřených dveří Prešovského kraje.