Chrudim – Mohou po prudkých deštích opět plavat auta zaparkovaná na chrudimském sídlišti Šance? Zatím určitě ano. Vodě stékající z okolních polí totiž stále nic nebrání v tom, aby znovu vtrhla mezi paneláky nebo do domovních sklepních kójí.

Přes opakované diskuze a různé návrhy předkládané v minulých volebních obdobích není podle chrudimského starosty Františka Pilného stále jasné, jaké protipovodňové opatření Na Šancích vlastně zvolit.
„Byl tam naplánovaný poldr za 80 milionů korun, což krajský úřad shodil ze stolu, že to je nesmysl. Já s tím částečně souhlasím, protože 80 milionů je částka, která odpovídá například sumě nutné pro vybudování splaškové kanalizace v Medlešicích. To už bychom pak v podstatě neudělali nic jiného,“ řekl starosta s poukazem na omezené možnosti městského rozpočtu.
„Proto si hraji s myšlenkou, jak to trochu obejít. A sice, že bychom ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury a Pardubickým krajem zrekonstruovali silnici na Topol, kterou bychom umístili na vyšší násep. Ten by vytvořil přirozený předěl mezi sídlištěm a polem,“ sdělil Pilný. ...3 Zkrotil by vodní přívaly silniční násep?

Pokračování ze strany 1

Po prudkých deštích by se v poli vytvořil dočasný rybníček, což by ale podle starosty zemědělcům nevadilo. „Pěstovali by tam takové plodiny, kterým by krátkodobé zatopení neuškodilo.
Bavíme se pochopitelně o situaci, která by nenastávala denně, ale podle dosavadních zkušeností třeba jen jednou za několik let,“ dodal Pilný.
O řešení v podobě zmíněného valu zatím není rozhodnuto.
„Je to předjednáno v rovině úvah s náměstkem hejtmana zodpovědným za dopravu Michalem Kortyšem,“ poznamenal starosta.
Obyvatelé této chrudimské části v brzké řešení příliš nevěří. „Ať je to, jak chce, už by s tím mohli něco udělat. Nechci znovu zažít, jak tady všechno plave. Ale myslím, že se neudělá nic,“ svěřila se včera Deníku jedna z obyvatelek sídliště.

NEREÁLNÉ ŘEŠENÍ?

Opoziční zastupitel a dřívější chrudimský místostarosta Roman Málek se ke starostově vizi staví vyloženě skepticky. „Jde o plácání páté přes devátou. Lidem naslibovali hory doly a teď nevědí, jak se z toho vymluvit. Je hloupost, že by stát investoval do účelové komunikace mezi Chrudimí a Topolem. A kraj? Vezměte si, kolik má na stavbu a opravy silnic. To je taky nereálné,“ uvedl Málek. Stavba valu by podle něj byla mimořádně nehospodárná. „Při zvednutí silnice o několik metrů by musel být násep velmi široký, aby silnice unesla váhu pošťáckého auta nebo dalších vozidel nad 3,5 tuny. Ale jestliže se pan starosta domluví s poslancem a Ředitelství silnic a dálnic sem nesystémově šoupne 100 milionů, tak já s tím nemám problém,“ uzavřel zastupitel.

Řešení se hledá již mnoho let

V chrudimském sídlišti Na Šancích řádila voda opakovaně. V městské kronice je zaznamenán třeba rok 2006.
Tehdy záplava po přívalovém dešti 22. června zničila ve sklepě panelového domu Na Šancích i uložené vybavení loutkového souboru Kacafírek. Pohromě unikly kroniky souboru, jež byly tou dobou uložené jinde. Velká lokální záplava pak naposledy postihla sídliště v červnu roku 2015. Na Šancích tehdy vzniklo malé jezero a blízká silnice na Topol byla zcela neprůjezdná. Tím, jak místním záplavám zabránit, se opakovaně zabývali chrudimští zastupitelé. Schůdné řešení se ale stále hledá.

Datum: 23.03.2019 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 1 , Autor: (man) , Rubrika: Titulní strana , Země: Česká republika