Technologie dnes umožňují vážení odpadu pro každou domácnost zvlášť. Pro bytové domy to ale tak docela neplatí a navíc jde o řešení, do kterého by se musely lokálně investovat až miliony korun.


Slatiňany, Chrudim – Ve Slatiňanech přemýšlejí, jak efektivně nakládat se separovanými i směsnými odpady. Jednou z uvažovaných možností by mohlo být zavedení čipů v hodnotě nižších desítek korun, podobných těm, jež jsou využívány v kreditních kartách nebo lyžařských skipassech.
„Tato technologie umožní označit elektronicky každou popelnici, a tak evidovat kolikrát komu byla vysypána. Každý obyvatel by si tak mohl vysunout popelnici libovolný týden a platil by za skutečné vysypání,“ uvedl radní města Vít Steklý s tím, že u komunálního odpadu je velkým tématem právě četnost svozu.
Podle tajemníka úřadu Josefa Prokše bude téma nakládání s odpady i na programu pondělního zasedání městské rady. „Zatím je ale vše skutečně jen ve stadiu úvah a získávání potřebných informací,“ upozornil tajemník.

CHYBÍ TECHNIKA

Zavádění nejmodernějších technologií do praxe má i svá úskalí. Stejnými tématy se zabývají už řadu let v sousední Chrudimi. Svozové firmy v regionu ale zatím nedisponují vozidly vybavenými technikou, jež by jednotlivé popelnice například vážila a načítala informace o jejích vlastnících.
„To je sice řešitelné, ale pro firmy to představuje náklady v řádu milionů korun. Existuje i levnější řešení v podobě systému štítků s čárovými kódy. Lidé by si přidělenými štítky značili pytle s domovním odpadem a popeláři by kódy načítali pomocí ručních skenerů známých například z hypermarketů. Jsou to ale několikavteřinové pohyby navíc a při předpokládaném množství svážených pytlů by se průběh celého svozu i trochu prodloužil,“ vysvětlil chrudimský opoziční zastupitel Roman Málek.
Přesto uvedl řídké příklady měst, kde podobné systémy fungují. „Třeba v Mikulově nebo Bruntále,“ sdělil zastupitel. Nad odpady přemýšlí i nové vedení chrudimské radnice. „Zmíněná individualizace odpadů tu ale není na stole. Řešíme širší koncepci, hlavně ve vztahu k zamýšlenému separačnímu dvoru v průmyslové zóně, kde by se vytříděné odpady rovněž mechanicky připravovaly k dalšímu využití,“ sdělil místostarosta Aleš Nunvář.

Datum: 14.03.2019 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 3 , Autor: (man) , Vytištěno: 2 970 , Rubrika: Chrudimsko - Pardubický kraj , Země: Česká republika