Chrudim – Průchozí dřevěné lešení, které teď obtáčí jedno z křídel budovy Muzea v Chrudimi, se místním příliš nelíbí. „Takových tunelů bývala centra měst plná v éře socialismu. Dnes je to spíš výjimka. Pěkné to není, ale pokud bude fasáda rychle opravena, tak to přežiji,“ řekla včera Deníku jedna z Chrudimaček.

O lešení chránícím hlavy chodců se hovořilo i na poslední schůzi městského zastupitelstva. Z debaty ale vyplynulo, že oprava fasády nebude otázkou jednoho roku. Bednění určitě nezmizí dřív než v roce 2021.

ZKRÁCENÁ LHŮTA

„Pardubický kraj, který je provozovatelem Regionálního muzea v Chrudimi, požádal město jako vlastníka pozemku, aby bylo jím objednané opatření schváleno až do roku 2024. Já jsem však radě města předložil pozměňovací návrh, aby byl termín zkrácen do konce září roku 2021. Myslím, že to je dostatečný čas, aby byly provedeny potřebné stavební úpravy. V letošním roce bude monitorována statika budovy a pokud bude včas připravený projekt, tak myslím, že by se vše dalo stihnout v této zkrácené lhůtě,“ vysvětlil starosta Chrudimi František Pilný.
Zastupitel Roman Málek, jenž celé téma otevřel, se na schůzi přimlouval rovněž za estetickou úpravu lešení. To by prý mohlo být překryto alespoň na straně do ulice velkoplošnou textilií v podobě banneru, jehož potisk by mohl ztvárňovat zakrytou část budovy. Šlo by o podobné řešení, jaké bylo využito například při zakrytí vyhořelého křídla Veletržního paláce v pražských Holešovicích. „Případně by na takovém banneru mohla být pozvánka na Igráčka nebo na jinou muzejní expozici,“ navrhoval Málek.
S tím souhlasil i starosta města. „Mně se lešení v současné podobě rovněž nelíbí a myslím, že při našem plánovaném jednání se zástupci kraje dojde řeč i na uvedené téma. Dva a půl roku je přece jen hrozně dlouhá doba na to, aby lešení zůstalo ve stávající podobě,“ ujistil Pilný.

VÝPŮJČKA NA 50 LET

Budova chrudimského Muzea patří beze zbytku městu a většinu celého komplexu provozuje městská příspěvková organizace Chrudimská beseda. Ta se tak stará třeba o zdobný Velký sál či o další reprezentativní, výstavní a restaurační prostory. Křídlo objektu vybíhající k Široké ulici má ale v dlouhodobé padesátileté výpůjčce kraj.
Ten je totiž zřizovatelem Regionálního muzea v Chrudimi, které je zde umístěno. Zmíněná výpůjčka je podmíněna závazkem, že se kraj kraj postará o všechny opravy křídla, stejně jako o jeho běžnou údržbu.
Podle dosavadních poznatků může být padání omítky způsobeno pozvolnými a dlouhodobými pohyby celé budovy, jež přitom není možné postřehnout pouhým lidským zrakem.
Pokud se prokáže, že bude potřeba budovu celkově staticky zajistit, samotná oprava fasády by dlouhodobě problém neřešila.
Region vydání: Východní Čechy

 

TISK , Datum: 06.03.2019 , Zdroj: Chrudimský deník +8 , Strana: 2 , Autor: MAREK NEČINA