mikroregion_valna_hromada2020cerven.jpgChrudim – na dvě desítky starostů z Mikroregionu Chrudimska se sešly ve čtvrtek 11. června, aby diskutovaly o uplynulém roce, ale i o současném vývoji. Ten pro obce s ohledem na zásah coronaviru není přívětivý, protože v současné době jsou pozastaveny dotace a zřejmě nebudou vyplaceny. Na druhou stranu ale mikroregion nezahálí a připravuje další projekty.


„V současné době mikroregion pracuje na zefektivnění meziobecní spolupráce, zabývá se veřejnoprávními smlouvami a denními sociálními službami,“ podotkl jednatel svazku Roman Málek. Současně svazek realizuje pro velkou část obcí i aktivity pověřence GDPR a pomáhá obcím zejména v oblasti legislativy, řízení a samosprávných úkonů v rámci Centra společných služeb.
Valná hromada se také velkou částí zaobírala problematikou odpadů a jejich zpracováním po roce 2024 či 2030.


„Můžeme se bavit o mnoha řešeních jak nakládat s odpady. Můžeme se bavit o regionálním separačním místě pro třídění nebo i o "spalovně" nebo to raději nazvěme "technologii na tepelné využití odpadu", protože slovo spalovna v nás vzbuzuje budovu a komínem, ze které vychází černý kouř, ale dnes je již opak pravdou a moderní spalovny jsou mnohem ekologičtější než například tepelné elektrárny. Ale to je jen jedna z možností, to důležité je, že bychom měli postupovat společně, a ne si hrát každý na svém písečku, měli bychom se zamyslet na logistikou přepravy odpadu z různých míst regionu, a především bychom měli mít jasnou společnou vizi pro plánování investic do odpadového hospodářství, abychom už investovali např. do nádob a systémů, které budou kompatibilní navzájem,“ podotkl jednatel svazku a chrastecký starosta Vojtěch Krňanský.

Mikroregion provozuje Centrum společných služeb realizovaných z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost.